วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผมแบงค์คับ


ประวัติ


                                 ผมชื่อ  :   นายทนงศักดิ์  ชูเสือหึง เรียกเล่นๆว่า แบงค์
  
                                 กำลังศึกษาอยู่ที่  :  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช   
                                                               คณะครุศาสตร์  หลักสูตร คณิตศาสตร์